>

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

2024 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

4458

1

5291

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

4170

1

4464

Kancleris

1

3630

1

3916

Patarėjas

18

2870

26

3132

Skyriaus vedėjas

13

3470

13

3687

Vyriausiasis specialistas

159

2489

184

2702

Vyresnysis specialistas

1

1814

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

2024 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Specialistai

79

2087

82

2127

Kvalifikuoti darbuotojai

2

1465

2

1478


2023 m.  darbuotojams išmokėta  125 512 eurų premijų,   349 902,20 eurų vienkartinių piniginių išmokų.

Atnaujinimo data: 2024-04-09