>
  1. Darbo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimų kontrolė ir prevencija
  2. Nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevencija
  3. Skundų ir paklausimų nagrinėjimas
  4. Darbuotojų ir darbdavių konsultavimas
  5. Nelegalaus darbo kontrolė
  6. Potencialiai pavojingų įrenginių registro tvarkymas
  7. Individulių darbo ginčų sprendimas
  8. Visuomenės švietimas

 Valstybinės darbo inspekcijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai, struktūra, inspektorių teisės, pareigos, atsakomybė, inspektavimų ir darbo tvarka yra nustatyti teisės aktuose:
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas.

Atnaujinimo data: 2024-01-04