>

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

VDI užtikrina asmens duomenų apsaugą, todėl Jūsų asmens duomenis teikia tretiesiams asmenims pagal vienkartinius šių asmenų teisėtus prašymus ar pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis. Nesant teisinio pagrindo asmens duomenims teikti – VDI atsisako pateikti Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis galime perduoti teismams ar kitoms teisėsaugos ir(ar) ginčų nagrinėjimo institucijoms šioms vykdant teisėtus įgaliojimus arba mūsų iniciatyva, pareiškiant, vykdant ar siekiant apginti teisinius reikalavimus. Mes šioje privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat galime pasitelkti šiuos ar kitus duomenų tvarkytojus, pavyzdžiui: duomenų centrų, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, dokumentų archyvavimo ir dokumentų naikinimo paslaugas teikiančias įmones, informacinių technologijų infostruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Duomenų tvarkytojų atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi, kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės.Be kita ko, imamės visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones.

Atnaujinimo data: 2023-11-07