>

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje privatumo politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus ar pranešimus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti VDI duomenų apsaugos pareigūnui aukščiau nurodytais kontaktais Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Įgyvendinti ankščiau išvardintas duomenų subjekto teises galite:

  • atvykę į VDI (Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius) ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildę nustatytos formos prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
  • siųsdami prašymą paštu (Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius).
  • siųsdami prašymą elektroniniu paštu [email protected]. Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Jeigu manote, kad VDI neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių,  turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. [email protected]).

Atnaujinimo data: 2023-11-07