>

Teisės aktų pažeidimai

Valstybės kontrolierių sprendimai
Valstybinio audito Valstybinėje darbo inspekcijoje nustatytų teisės pažeidimų, dėl kurių būtų valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimai, nėra.

Teismo sprendimai
Teisės aktų pažeidimų, kurie Valstybinėje darbo inspekcijoje būtų konstatuoti teismų sprendimu, nėra.

Tarnybiniai nusižengimai
2022 metais buvo atlikti 4 tarnybinių nusižengimų/darbo pareigų pažeidimų tyrimai dėl VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis veiksmų, vykdant nustatytas funkcijas. 2 atvejais pripažinta, kad buvo padaryti tarnybiniai nusižengimai, skirtos tarnybinės nuobaudos, darbuotojai įspėti (dirbantys pagal darbo sutartis) dėl darbo pareigų pažeidimo. 2 atvejais buvo pripažinta, kad tarnybinis nusižengimas/darbo drausmės pažeidimas nepadarytas.

2021 metais buvo atlikti 9 tarnybinių nusižengimų/darbo pareigų pažeidimų tyrimai dėl VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis veiksmų, vykdant nustatytas funkcijas. 4 atvejais pripažinta, kad buvo padaryti tarnybiniai nusižengimai, skirtos tarnybinės nuobaudos, darbuotojai įspėti (dirbantys pagal darbo sutartis) dėl darbo pareigų pažeidimo. 5 atvejais buvo pripažinta, kad tarnybinis nusižengimas/darbo drausmės pažeidimas nepadarytas.

2020 metais buvo atlikta 15 tarnybinių nusižengimų/darbo pareigų pažeidimų tyrimų dėl VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis veiksmų, vykdant nustatytas funkcijas. 6 atvejais buvo pripažinta, kad buvo padaryti tarnybiniai nusižengimai, skirtos tarnybinės nuobaudos, 6 atvejais darbuotojai įspėti (dirbantys pagal darbo sutartis) dėl darbo pareigų pažeidimo.

Atnaujinimo data: 2023-11-06