>

Subjektas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje atsakingas Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

Atnaujinimo data: 2023-10-30