>

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat kuriuos užfiksuojame įrašydami telefoninio pokalbio ar susitikimo metu. Mes taip pat galime gauti Jūsų duomenis iš kitų šaltinių: Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybės įmonės Registrų centras, iš draudimo įmonių, iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan. Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją susirašinėdami elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į VDI.
Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

Atnaujinimo data: 2023-11-07