>

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome spausdintuose dokumentuose ir VDI informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai.

Atnaujinimo data: 2023-11-07