>

Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui

 

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, vienijanti pagrindines šalies nevyriausybines organizacijas, teikiančias socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, įsteigė visą parą veikiančią pagalbos telefonu liniją pranešimams apie prekybos žmonėmis atvejus ir (arba) aukas.
Linijos tikslas – registruoti atvejus ir (arba) aukas, suteikti informacijos nukentėjusiesiems ir valstybės bei savivaldybės institucijų atstovams, susiduriantiems su asmenimis, galimai nukentėjusiais ar nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, apie pagalbą grįžtant iš užsienio nukreipti į pagalbą teikiančias organizacijas.
Linijos numeris +370 616 91119. Konsultacijos telefonu prieinamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis visą parą, 7 dienas per savaitę.

DINGUSIŲ ŽMONIŲ ŠEIMŲ PARAMOS  CENTRAS
Žalgirio g. 133, LT-08217 Vilnius, tel./faks. +370  248 33 73
Įmonės kodas: 191970496

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijai

Institucijoms, dirbančioms su asmenimis nukentėjusiais                           2019 m. gegužės 9 d.
nuo prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukomis                                 Nr. R19/134
bei vykdančioms prekybos žmonėmis prevenciją

DĖL ASOCIACIJOS DINGUSIŲ ŽMONIŲ ŠEIMŲ PARAMOS CENTRO TEIKIAMOS PAGALBOS IR PASLAUGŲ

Asociacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras (toliau – Centras) – nevyriausybinė organizacija nuo 1997 m. teikianti pagalbą nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos nukentėjusiems asmenims ir prekybos žmonėmis aukoms.
Centras teikdamas pagalbą bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje. Siekdamas užtikrinti efektyvią pagalbą Lietuvos Respublikos piliečiams nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams Centras bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis: yra tarptautinio Kovos su prekyba žmonėmis tinklo Renate narys, vienijančio 241 narį 31 pasaulio šalyje; Tarptautinio Centro Dingusiems ir Išnaudojamiems Vaikams (International Center for Missing and Exploited Children), vienijančio organizacijas dirbančias su prekyba žmonėmis ir vaikų išnaudojimu globaliu mastu narys; Amber Alert Europe narys. Platus užsienio partnerių tinklas įgalina Centrą efektyviai ir greitai bendradarbiauti valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dirbančiomis pagalbos asmenims nukentėjusiems bei prekybos žmonėmis prevencijos srityje visame pasaulyje. 
Centras teikia šią pagalbą ir paslaugas:

 1. Kompleksinė pagalba asmenims nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukoms:
  1. APGYVENDINIMAS MOTERYS. Nuo 2018 m. Centre veikia pirmoji pastogė nuo prekybos žmonėmis nukentėjusioms moterims ir jų vaikams. Pastogėje vienu metu gali gyventi iki 10 moterų kartu su savo vaikais. Pastogėje priimamos gyventi visos nuo prekybos žmonėmis nukentėjusios moterys ir vaikai gyvenantys Vilniaus mieste. Teisėsaugos institucijų prašymu pastogėje gali būti apgyvendinamos moterys iš kitų Lietuvos savivaldybių. Pastogėje moterys su vaikais gali apsistoti iki 6 mėn. terminui, esant poreikiui šis terminas gali būti pratęstas. Pastogėje gyvenančioms moterims su vaikais vietoje teikiama nemokama specializuota teisinė, psichologinė, socialinio darbuotojo pagalba, taip pat pagalba maisto produktais, reikalingais vaistais, teikiamos palydėjimo į institucijas paslaugos. Dėl apgyvendinimo pastogėje galima kreiptis el. paštu: [email protected], tel: +370 5 248 3373. Skubiais atvejais visą parą, darbo ir švenčių dienomis galima kreiptis tel.Nr.: +37065298187.
  2. TEISINĖ, PSICHOLOGINĖ, SOCIALIO DARBUOTOJO PAGALBA. Centras turi ilgametę patirtį teikiant specializuotą nemokamą teisinę, psichologinę bei socialinio darbuotojo pagalbą. Pagalba teikiama atvykus į Centrą adresu: Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius, taip pat telefonu bei interaktyvi pagalba teikiama interaktyviomis priemonėmis (žr. Priedą Nr. 1 Kontaktai).
  3. PAGALBA MAISTU, MEDIKAMENTAIS, PALYDĖJIMO PASLAUGOS. Centre asmenims nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukoms teikiamos nemokamos pagalbos maistu, drabužiais, reikalingais medikamentais, palydėjimo į institucijas paslaugos.

 Kompleksinės pagalbos tikslas - nukentėjusių asmenų integracija ir resocializacija į visuomenę ir darbo rinką, suteikiant galimybes, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, įsidarbinti bei įgyti profesijas ir padedant jiems derinti šeimos ir mokymosi įsipareigojimus, kad sėkmingiau integruotųsi į visuomenę.

  1. MOKYMAI VALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAMS. Centras 22 metus teikia pagalbą nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims ir prekybos žmonėmis aukoms Lietuvoje, todėl centro ekspertai mielai dalinasi žiniomis apie įvairių prakybos žmonėmis formų aukų portretais, padeda analizuoti prekybos žmonėmis proceso metu įgytų traumų poveikį asmens dalyvavimui baudžiamajame procese ir integruojantis į visuomenę. Centro specialistai nuolat gilina savo žinias prekybos žmonėmis srityje įvairiose stažuotėse Lietuvoje, kitose užsienio valstybėse. Centro specialistai veda mokymus įvairioms su prekybos žmonėmis aukomis dirbančiomis institucijoms. Dėl mokymų Jūsų institucijos darbuotojams galima kreiptis el. paštu: [email protected], tel: +370 5 248 3373.
  2. PREVENCINĖ VEIKLA. Centre dirbantys specialistai (teisininkai, psichologai ir socialiniai darbuotojai) nuolat vykdo prevencinius užsiėmimus įvairiose Lietuvos savivaldybėse siekiant užkirsti kelią asmenų pažeidžiamumo išnaudojimui ir siekiant didinti sąmoningumą renkantis darbą Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Centro darbuotojai veda interaktyvias paskaitas įvairaus amžiaus bendruomenės atstovams, moksleiviams, studentams ir kitoms visuomenės grupėms. Dėl prevencinių renginių galima kreiptis el. paštu: [email protected], tel. Nr.: +370 5 248 3373.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, maloniai p r a š o m e Jūsų:

 1. Pasidalinti šia informacija su Jūsų įstaigos ir pavaldžių įstaigų darbuotojais dirbančiais su asmenimis nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukomis.
 2. Pasidalinti šia informacija savo elektroniniuose puslapiuose ir socialiniuose tinkluose.

Asmuo kontaktams: Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Natalja Kurčinskaja el. paštas: [email protected], tel. Nr.: +370 5 248 3373.

Pridedama:

 1. Priedas Nr. 1 Teikiamos pagalbos aprašymas ir kontaktiniai duomenys.

Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė
Natalja Kurčinskaja

Dingusių žmonių šeimų paramos centras
www.missing.lt
www.116000.lt
Facebook, Dingusių žmonių šeimų paramos centras; Sprendžiame kartu,

 

Kontaktai

+370 5 2483373
Bendras DŽŠPC telefonas
(Darbo laikas: darbo dienomis  nuo 9.00  iki 17.00 val.)
El.p. [email protected]

 

Kas gali kreiptis?

Asmenys, nukentėję ir nuo prekybos žmonėmis Lietuvoje, užsienio valstybėse.

 

Skambučių apmokėjimas

Skambinantys asmenys

+370 652 98187
(Darbo laikas: 24/7 visomis dienomis)

Ekstra atvejais: nukentėję nuo prekybos žmonėmis ar/ir seksualinės prievartos asmuo; asmenys turintys informaciją apie dingusio be žinios asmens buvimo vietą.

Paskambinusiems asmenims  perskambinama

Nemokama  pagalbos linija:
+370 800 261 61
(Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9.00  iki 16.00 val.)
El.p. [email protected]

Asmenys, nukentėję ir galėję nukentėti nuo prekybos žmonėmis; smurto, asmenys norintys konsultacijos įdarbinimo klausimais ES šalyse; dingusių be žinios asmenų artimieji.

 

Nemokamai

Nemokama tarptautinė karštoji linija pranešimams dėl dingusių vaikų 116000
El. p. [email protected]
(Darbo laikas: 24/7 visomis dienomis)

 

Dingusių vaikų tėvai, globėjai, artimieji ir patys dingę vaikai, asmenys turintys informaciją apie dingusio vaiko buvimo vietą.

 

Nemokamai

 

 

 

Nemokama Informacinių technologijų pagalba: vaizdo pokalbių programa „Skype“
missing.lt, vaizdo skambučiai,
operatyvus susirašinėjimas ir dokumentų siuntimas.
Darbo valandomis ir  kitomis dienomis pagal  iš anksto sutartą laiką budi psichologas ir teisininkas

Konsultuojami asmenys, nukentėję ir galėję nukentėti nuo prekybos žmonėmis; smurto artimoje aplinkoje; užsienio partneriai, policijos pareigūnai, tyrėjai ir kt.

Nemokamai

2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo“ Vyriausybė sudarė tarpinstitucinę Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją, kurios užduotis – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Valstybinei darbo inspekcijai šioje komisijoje atstovauja Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

Prekyba žmonėmis – žmogaus pirkimas, pardavimas, kitoks įgijimas ar perleidimas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje, kai šios alternatyvios veikos padaromos panaudojant bent vieną alternatyvių nukentėjusio asmens valią palenkiančių būdų, t. y. fizinį smurtą, grasinimus, kitaip atimant galimybę priešintis, naudojantis nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, panaudojant apgaulę, priimant ar sumokant pinigus, gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, ir jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti, neteisėtam įvaikinimui ar turint tikslą paimti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląstelę arba kitiems išnaudojimo tikslams.

Priverstinis darbas – bet koks darbas, paslaugos, įskaitant priverstinį elgetavimą, kurį prekybos žmonėmis auka verčiama dirbti prieš jos valią, t. y. panaudojant fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimant galimybę priešintis, arba pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį. Priverstiniu darbu nelaikomatarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, įstatyme reglamentuojamas nuteistųjų darbas, piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis), taip pat veika, kai asmuo verčiamas dirbti pagal darbo sutartį ir sutartyje numatytas sąlygas arba pagal užimamas pareigas priklausantį darbą, kurio asmuo dirbti nenori

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo darbe vadovaujasi Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. I-327/1V-1015/A1-758 „Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“.
Pagal minėtą įsakymą prekybos žmonėmis aukų nustatymą bei prevenciją vykdo:

 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinis pareigūnas;
 • Vaiko teisių apsaugos skyrius;
 • Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Policija;
 • Prokuratūra;
 • Tarptautinė migracijos organizacija;
 • Nevyriausybinės organizacijos.

Jei esate nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis (priverstiniam darbui), susisiekite su artimiausia teritoriniu VDI skyriumi arba VDI administracija tel. +370 5 213 97 68 arba el. paštu [email protected].
Taip pat galite kreiptis į teisėsaugos instituciją (policiją) arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro skyrių tel. 8 5 271 9901 arba el. paštu [email protected]

Kovos su prekyba žmonėmis Europos Sąjungos nacionalinių institucijų (ekspertų) sąrašas (anglų kalba):
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Adresas

Telefono nr., el. pašto adresas, svetainė internete

1.

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras,  VšĮ
(KOPŽI)

KOPŽI Centras
Rotušės a. 23, Kaunas

Kauno skyrius
Rotušės a. 23, Kaunas

 

Panevėžio skyrius
Respublikos g. 38-3/5, Panevėžys

Marijampolės skyrius
Kudirkos g. 51, Marijampolė

Tauragės skyrius
K. Donelaičio g. 21, Tauragė

Šiaulių skyrius
Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai

 

Klaipėdos skyrius
Minijos g. 2, Klaipėda

Programa "Prieš seksualinę prievartą"
Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai

VISĄ PARĄ veikiantisSOS pagalbos skambutis +370 679 61617

Tel.: +370 672 17335
+370 646 68648
El.p. [email protected]

Tel. +370 634 79523
El.p. [email protected]

Tel. +370 631 53173
El.p. [email protected]

Tel. +370 646 32720
El.p. [email protected]

Tel. +370 653 74459
+370 607 12468
El.p. [email protected]

Tel. +370 678 18791
El.p. [email protected]

Tel. +370 607 12468
El.p. [email protected]

2.

Lietuvos „Caritas“

Lietuvos Caritas administracija
Papilio g. 5, LT–44275 Kaunas

 

Regioninių Caritas centrų kontaktai:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

 

Kauno arkivyskupijos Caritas
A. Jakšto g. 4, LT-44279 Kaunas

 

Telšių vyskupijos Caritas
Laukuvos 2, 90311 Rietavas

 

Šiaulių vyskupijos Caritas
Tilžės g. 186, LT-76296 Šiauliai

 

Panevėžio vyskupijos Caritas
Upytės g. 3, LT-35248 Panevėžys

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė

 

Kaišiadorių vyskupijos Caritas
Birutės g. 9, LT-56124 Kaišiadorys

Tel.: (+370 37) 205427      +370 600 90636
El. p. [email protected]
[email protected]
Svetainė internete:
http://caritas.lt

Tel.: (+370 5) 2611014,
faksas: (+370 5) 2314396
El. p. [email protected]
Svetainė internete: www.vilnius.caritas.lt

Tel./faksas: (+370 37) 209011
El. p. [email protected]
Svetainė internete: http://kaunas.caritas.lt

Tel. +370 615 15922
El. p.: [email protected]
Svetainė internete: http://www.telsiucaritas.lt/

Tel.: +370 657 45358
El. p.: [email protected]
Svetainė internete: http://siauliuvyskupija.lt/kurija-ir-institucijos-2/caritas/

Tel./faksas: (+370 45) 437371
El. p.: [email protected]
Svetainė internete: http://panevezys.lcn.lt/kurija_kt/caritas

Tel./faksas: (+370 343) 56338
El. p. [email protected]
Svetainė internete: http://vvcaritas.lt/

Tel./faksas: +370 601 11454
El. p. [email protected]
Svetainė internete: http://kaisiadorys.lcn.lt/kurija_kt/caritas

3.

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Žalgirio g. 133, Vilnius

(I–V) 9.00–16.00 val.

Nemokama pagalbos linija 8 800 261 61
Nemokama tarptautinė karštoji linija 116000 dėl dingusių vaikų
visą parą.

Tel. / faks. (+370 5) 2483373
Tel. +370 652 98187
El. p.: [email protected]
[email protected]
Svetainė internete: http://www.missing.lt
www.116000.lt
facebook.com/www.missing.lt

4.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Molo g. 1A, Klaipėda

9.00–17.00 val.

 

Tel. / faks. (+370 46) 35 00 99
Tel.: +370 607 81688,
+370 650 60094
El. p. [email protected]
Svetainė internete: www.moteriai.lt

5.

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Jakšto g. 12, Vilnius

Tel. +370 700 77887
Faks. (+370 5) 2611326
El. p. [email protected]
Svetainė internete: www.iom.lt

6.

Asociacija „Vyrų krizių centras“
(pagalba teikiama tik vyrams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis)

V.Krėvės pr. 59, Kaunas

Tel.: +370 662 26770,
+370 603 75603
El. p. [email protected]
Svetainė internete:
www.vyrukrizes.lt

Atnaujinimo data: 2024-02-29