Europos kampanija „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“

2023–2025 m. saugių darbo vietų kampanijos metu daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninėms technologijoms darbe. Susipažinkite su gausiais šios kampanijos ištekliais ir informacija, sužinokite skaitmeninimo darbe riziką ir naudą, ir kaip užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

Sužinokite, kaip dalyvauti šioje kampanijoje, ir pagilinkite šios srities žinias prieš oficialiai prasidedant kampanijai 2023 m. spalio mėn. Nuolat lankykitės naujojoje svetainėje, nes dar kuriama daug įvairių funkcijų ir priemonių keliomis kalbomis!

Sekite naujienas ir apsilankykite kampanijos interneto svetainėje  (Nuoroda į kampanijos svetainę https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/lt)

Kampanija siekiama:

  • gilinti žinias apie saugų ir produktyvų skaitmeninių technologijų naudojimą visuose sektoriuose;
  • skleisti informaciją apie DSS iššūkius, susijusius su darbo skaitmeninimu;
  • informuoti apie kylančią riziką ir galimybes;
  • skatinti rizikos vertinimą ir saugų skaitmeninių technologijų valdymą darbe;
  • skatinti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus keistis informacija ir gerąja praktika.

Kampanija apima šias penkias prioritetines sritis:

  • darbas skaitmeninėse platformose;
  • užduočių automatizavimas;
  • nuotolinis ir mišrus darbas;
  • darbuotojų valdymas pasitelkiant DI;
  • išmaniosios skaitmeninės sistemos.

Kvietimas teikti paraiškas Europos gerosios praktikos apdovanojimams

Kamp3.png

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kartu su ES valstybėmis narėmis, vykdydama saugių darbo vietų kampanijas, rengia saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimus. Apdovanojimai yra platforma, skirta dalytis visos Europos darbo vietų saugos ir sveikatos srities gerąja praktika ir ją propaguoti.
EU-OSHA kviečia dalyvauti 16-tajame darbuotojų saugos ir sveikatos srities saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų konkurse. Konkursu, kuris yra 2023–2025 m. saugių darbo vietų kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ dalis, siekiama įvertinti organizacijas, kurios veiksmingai užkerta kelią DSS rizikai, susijusiai su skaitmeninių technologijų diegimu darbo vietoje, pavyzdžius. EU-OSHA ieško tvarių ir kitur pritaikomų pavyzdžių, atskleidžiančių visapusišką požiūrį į DSS valdymą, kai darbdaviai ir darbuotojai yra įsipareigoję dirbti kartu.
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir jos nacionalinių ryšių punktų tinklo rengiami saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai teikiami organizacijoms, kurios išskirtiniais ir naujoviškais sprendimais padeda skatinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Šie apdovanojimai – puiki proga įsitraukti į kampaniją, suteikianti galimybę keistis gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis iš visos Europos ir skatinti ją perimti.
Konkursas vyksta dviem etapais. Paraiškos pirmiausia vertinamos nacionaliniu lygmeniu. Po to trišalė Europos vertinimo komisija atrenka laimėtojus Europos mastu. Į galutinį sąrašą įtrauktus, laimėjusius ir pagyrimo nusipelniusius gerosios patirties pavyzdžius aktyviai viešina EU-OSHA ir jos tinklo partneriai.
Jei jūsų organizacija jau taiko novatoriškas priemones, kuria ar naudoja skaitmenines išmaniąsias sistemas, kurios padeda darbuotojams atlikti darbą saugiai, dalyvaukite gerosios praktikos apdovanojimuose!
Komercinės paskirties produktai, priemonės ir paslaugos konkurse nebus svarstomi. Daugiau informacijos apie kvietimą teikti kandidatūras rasite geros praktikos apdovanojimų lankstinuke arba https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/lt/get-involved/good-practice-awards.
Jei norite teikti paraišką, atsisiųskite užpildytą paraiškos formą ir susisiekite su EU-OSHA Lietuvos ryšių punktu, kurio funkcijas vykdo Valstybinė darbo inspekcija.
Paraiškos Lietuvoje priimamos iki 2024 m. spalio 15 d. el. paštu [email protected]. Nacionalinės komisijos atrinkti 2 geriausi pavyzdžiai bus pateikti EU-OSHA, kur juos vertins Europos komisija. Nominuotieji ir laimėję Europos gerosios praktikos apdovanojimus bus paskelbti 2025 m. balandžio mėnesį, o apdovanojimai teikiami 2025 m. lapkričio mėnesį Europos kampanijos uždarymo ceremonijos metu.

Kontaktinis asmuo:
Nerita Šot, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 616 55899, el. paštas: [email protected].

Sužinokite daugiau apie saugių darbo vietų kampaniją „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“: www.healthy-workplaces.eu/lt.  

Atnaujinimo data: 2023-11-28