Atviri duomenys

VDI atvėrė duomenis visuomenei 

Valstybinė   darbo inspekcija  (VDI) kartu su dar keturiomis viešojo sektoriaus   institucijomis baigė  įgyvendinti projektą, kurio metu buvo sukurtas   Lietuvos atvirų duomenų  portalas.

Projekto „Atvirų duomenų  platformos, įgalinančios efektyvų viešojo   sektoriaus informacijos pakartotinį  panaudojimą verslui, ir jos valdymo   įrankių sukūrimas“ tikslas – leisti verslui  ir visuomenei patogiai   gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų  tvarkomus duomenis.   Siekiama, kad patogi prieiga prie institucijų duomenų keltų  Lietuvos   viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo brandos lygį ir skatintų visuomenę    įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus.

VDI atvėrė 30 duomenų rinkinių iš 2 informacinių  sistemų (nelegalaus   darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų,  pavojingų darbui   įrenginių, planinių ir neplaninių patikrinimų, darbo ginčų,  skundų ir   kt.). Duomenys automatiškai perduodami į sukurtą centralizuotą  Lietuvos   viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų atvėrimui skirtą    portalą, kad verslas ir visuomenė galėtų patogiai gauti duomenis be   išankstinių  užklausų ir esant poreikiui juos naudoti pakartotinai. VDI   atnaujintus duomenis  portalui teiks kas ketvirtį.

Parengtus duomenų rinkinius galima rasti Lietuvos  atvirų duomenų portale adresu https://data.gov.lt/. Šis portalas taip pat yra sudedamoji Europos  Sąjungos atvirų duomenų portalo https://www.europeandataportal.eu dalis.
 

Duomenų naudotojus kviečiame  būti aktyviais ir portalo teikiamomis   priemonėmis komentuoti atvertų VDI  duomenų rinkinius bei teikti   pasiūlymus naujiems rinkiniams.

Toliau pateikiame suvestinių duomenų rinkinius.

Atnaujinimo data: 2024-07-02